Smidesstaketets stolpar

Smidesstaketet kan monteras mot stålstolpar eller murade stolpar. Vilket du väljer är en fråga om funktion och utseende eftersom alla sektioner och grindar passar på alla stolpar.


Direktgjutna stolpar av stål är enklaste och ofta billigaste valet. Stolparna gjuts direkt i marken, på ett djup som gör att de står säkert. Se vänster bild här intill.

Stolpar med stolpfot används med fördel om det finns en befintlig mur som grund för smidesstaketet. Då krävs ingen gjutning utan stolparna fästs direkt på underlaget med stolpfötter. Se höger bild här intill.

Murade och gjutna tolpar samt stenstolpar kan byggas på så gott som alla typer av underlag: direkt på marken eller på en låg mur.Infästningar

Vi har infästningar för alla sorters stolpar. Vilken sort som används beror på främst på val av stoplar, men också på tycke och smak. 

Vänster ovan: infästning för stålstolpe.

Mitten ovan: infästning för stålstolpar samt stolpar i betong och sten.

Höger ovan: infästning för betong och sten.