Kvalitet

Att tillverka smidesprodukter med högsta kvalitet ställer höga krav på teknologi och produktion.

Skandinaviska Områdesskydd samarbetar med några av Europas ledande smidestillverkare med helautomatiserad produktion som garanterar noggrannhet, reproducerbarhet och konkurrenskraftiga priser. Råvaror med högsta kvalitet och moderna övervakningssystem garanterar en felfri kvalitet hos varje enskild produkt.

Samtliga produkter är CE-märkta och har de hygeniska certifikat och godkännanden som krävs.


Tio års rostskyddsgaranti

Zink har hög motståndskraft mot såväl höga som låga temperaturer samt UV-strålning. Vi lämnar alltid tio års rostskyddsgaranti på alla våra smidesprodukter, eftersom vi vet att de håller och fortsätter att vara vackra i betydligt fler år än så.


 

Duplex System för bästa rostskydd

Duplex system


Alla våra smidesprodukter har ett dubbelt ytskydd – s k DuplexSystem – som garanterar hållbarheten.

Varje del är varmförzinkad, vilket innebär att hela produkten doppats i smält zink som trängt in överallt och skyddar stålet mot rostangrepp. Zinklagret ger motståndskraft för både höga och låga temperaturer, samt UV-strålning. Dessutom är produkterna pulverlackade i flera omgångar för att ytterligare öka skydd och hållbarhet. En första lackning görs med fosfat och silan som ökar vidhäftningsförmågan inför den avslutande färglackningen.

DuplexSystem är inte bara ett bra val för hög kvalitet – det är också miljöanpassat och belastar inte miljön. Förzinkat stål är återvinningsbart, och dessutom arbetar förzinkningsverkstaden utan att släppa ut något spillvatten.

Att staketet sedan kan stå i årtionden utan behov av ytterligare ytbehandling ökar förstås miljövinsten än mer.

Miljöpåverkan
Våra polyesterfärger håller absolut högsta kvalitet och uppfyller alla krav enligt europeiska standarder (QUALICOAT och GSB), och finns att få i ett obegränsat antal olika färger.