Personal

Skandinaviska Smidesstaket är en del av Skandinaviska Områdesskydd. Vi håller ett trettiotal personer i arbete, varav flertalet är montörer som arbetar över hela Sverige. På kontoret arbetar vi för att hjälpa dig snabbt, effektivt och med hög service. Välkommen att kontakta oss!

Jimmy Ekman

Jimmy Ekman, VD
08-500 11 530
0709-400 429
Maila Jimmy!

 

Patrik Nyström

Patrik Nyström, automatik
08-500 11 530
070-673 11 16
Maila Patrik!

 

Johan Åkerlind

Anna Olsén, ekonomi
08-500 11 530
mobil
Maila Anna!

Björn Karlsson

Björn Karlsson, försäljning
08-500 11 530
073-673 32 44
Maila Björn!

 

Jonas Hedberg

Jonas Hedberg, projektledn. 
08-500 11 530
072-854 45 29
Maila Jonas!

 

Fredrik Larsson, lager
08-500 11 530
mobil
Maila Fredrik!

Christian Högberg, försäljning
08-500 11 530

070-797 07 05
Maila Christian!
 

Hanna Nowakowska

Hanna Nowakowska, ekonomi
08-500 11 530
mobil
Maila Hanna!

Robert Jansson

Robert Jansson, försäljning 
08-500 11 530
073-682 48 12
Maila Robert!

 

Jenny Ekman

Jenny Ekman, information
08-500 11 530
0708-519 419
Maila Jenny!