Miljöpolicy

Skandinaviska Områdesskydd sätter miljön högt på agendan, och jobbar aktivt och systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med att se över och identifiera de miljöaspekter som vi, genom den teknik som finns och våra ekonomiska ramar, kan påverka. Vi arbetar med miljöfrågor på flera plan:

Personal
All personal på Skandinaviska Områdesskydd ska aktivt arbeta för att förebygga miljöpåverkan från vår energianvändning. Medvetenhet om miljöfrågor och eget ansvar är viktiga punkter.

Inköp
Miljöaspekten är viktig när vi väljer leverantörer och samarbetspartners, och vi strävar efter att vara miljömedvetna i alla inköp och i all produktion.

Återvinning
God sophantering ser vi som en självklarhet. Eftersom vi börjar och avslutar arbetsdagen på vårt lager har vi valt att alltid ha tre stycken egna containrar här med fördelningen brännbart, markmassor och metall. Det är miljövänligt på flera sätt: dels för att vi enkelt kan återvinna så mycket spill som möjligt men också för att vi slipper köra onödiga resor till och från sorteringsstationer.

Transporter
Vi jobbar för att minimera transporter, och att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Det gäller såväl våra egna fordon som våra samarbetspartners.

CE-märkning
Vi CE-märker våra produkter så långt som det är möjligt. CE-märkning är en produktmärkning inom EES, och bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö, samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.