Affärsidé

Vi är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd. Dessutom erbjuder vi ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom Stängselbutiken, och vi levererar material till hela Sverige.

Affärsidé
Vi på Skandinaviska Områdesskydd har lång erfarenhet av områdesskydd. Vi levererar material och monterar i hela Sverige. Eftersom alla som jobbar med försäljning också har arbetat med montering kan vi garantera en hög service till våra kunder och samtidigt planera våra arbeten på ett effektivt sätt.

Mission
Ett säkert områdesskydd ger mindre oro och bättre nattsömn. Vi vill erbjuda våra kunder vår samlade kunskap och erfarenhet inom områdesskydd för att alla ska få det skydd de behöver, när de behöver det.

Vision
Vi vill vara nummer ett, förstås. Genom tillgänglighet, kvalitet och ett starkt och alltid pågående utvecklingsarbete strävar vi mot att bli en stängselleverantör som såväl privatpersoner som industri kan känna förtroende för.

Utveckling
Vi växer, och vi gör det fort. Det kräver ett högt tak, och en vilja att hela tiden ligga steget före. Vi tror på långvariga och nära samarbeten med våra leverantörer för att kunna garantera kvalitet på våra produkter, men vi utvecklar också egna produkter där vi tycker att det behövs.