Om Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd. Vi jobbar med stängsel, staket, bullerskydd, smidesstaket, paneler, palissader, glasräcken och mycket annat. Dessutom erbjuder vi vårt stora utbud av produkter med hög kvalitet till försäljning genom Stängselbutiken, och vi levererar material till hela Sverige.

Affärsidé
Vi på Skandinaviska Områdesskydd har lång erfarenhet av områdesskydd. Vi levererar material och monterar i hela Sverige. Eftersom alla som arbetar med försäljning också jobbar nära montagen kan vi garantera en hög service till våra kunder och samtidigt planera våra arbeten på ett effektivt sätt.

Mission
Ett säkert områdesskydd ger mindre oro och bättre nattsömn. Vi vill erbjuda våra kunder vår samlade kunskap och erfarenhet inom områdesskydd för att alla ska få det skydd de behöver, när de behöver det.

Vision
Vi vill vara nummer ett, förstås. Genom tillgänglighet, kvalitet och ett starkt och alltid pågående utvecklingsarbete strävar vi mot att bli en leverantör som såväl privatpersoner som industri kan känna förtroende för.

Utveckling
Vi växer, och vi gör det fort. Det kräver ett högt tak, och en vilja att hela tiden ligga steget före. Vi tror på långvariga och nära samarbeten med våra leverantörer för att kunna garantera kvalitet på våra produkter, men vi utvecklar också egna produkter där vi tycker att det behövs.

Du kan läsa mer om oss här, och besöka vår e-handel Stängselbutiken här.